fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33 451-466 
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381 (0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba

Servis

Eventualne izmjene programskih rješenja aplikacije preuzimaju se sa interneta kad god aplikacija utvrdi da postoji nova verzija i kad to Vi želite.

Odklanjanje nekih manjih zastoja vezanih za funkcionalnost Vašeg hardwera vrši se udaljenom vezom

Ukoliko su problemi ozbiljnije prirode, hardwer, mreža i slično, servisiranje vršimo na licu mjesta u najkraćem mogućem roku

Ako kvarovi iziskuju više vremena i ne mogu se otkloniti na jedan od gore navedenih problema testiranje se obavlja u našim servisima.