NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33 451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com

 

Poslovi usluga:

 

 

 

 
 
Opcija "Usluge" daje mogućnost izrade, formiranja i zaključivanja kasa računa te njihovog štampanja na fiskalnim uređajima.
"Izrada" podrazumjeva pravljenje kasa bloka stavku po stavku unosom šifre artikla ili putem bar-koda.
"Formiranje" predviđa pravljenje fiskalnog računa na osnovu već napravljenog dokumenta - fakture kupcu ili prenosa i slično.