NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba
 

 

Poslovi šifriranja:

 

   
Evidencija podataka o kadrovima firme, organizovana je preko nekoliko matičnih (obaveznih) podataka  i preko veše kartica, koje su niže navedene.
Alatna traka ima uobičajene alate. Pogledati ovdje.
Matični podaci su obavezni da bi se slog mogao unijeti u bazu.
Ako na vašem računaru imate fotografiju radnika, može se odabirom dugmeta "Učitaj sliku", fotografija dovući na formu obrasca.
Podaci ove kartice nisu neophodni za evidenciju radnika u bazu ali ako želite, razne izvještaje, onda je poželjno unijeti ih. Iz opisa polja jasno je šta se treba od podataka upisati.
Podaci koji se vide u prikazu su izmišljeni i ne odgovaraju realnosti.
Iz sadržaja ove kartice vidi se da se radi o ličnim podacima radnika koji mogu poslužiti raznim analizama. Ukoliko radnik nije saglasan da na uvid daje ove podatke, ili neke od njih,  slog se može zabilježiti i bez ovih podataka.
Kartica "Obrazovanje" sadrži podatke o zvanju i zanimanju radnika.
U ovoj kartici godine staža se odnose na one godine koje je radnik imao prije dolaska u firmu. Program za obračun dohodka će pri obračunu, konsultovati ovo polje radi obračuna minulog rada kao i polje "Datum dolaska" radnika pa sve do tekućeg datuma koji se nalazi u polju "Datuma odlaska". Ukoliko je datum u polju "Datuma odlaska" mlađi od tekućeg datuma, za tog radnika se smatra da je otišao iz firme i nikakav obračun se neće vršiti, ukoliko se to izričito ne zahtjeva.
Ovi podaci nisu neophodni ako ne vršite obračun plata. Ukoliko se obračun plata vrši ovom aplikaciom tačnost ovih podataka je neophodna.
Na platnoj listi moguće je dati i ove podatke ako su oni ovdje unijeti.