NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba
 

 

Poslovi šifriranja:

 

   

Odabirom opcije "Konto" iz Šifarnika dobićete gore prikazanu tabelu.

Značenje pojedinih alatki tabele (mreže) za unos podataka:

▐◄ - ako ste locirani na bilo koji slog tabele, odabirom ovoga alata ili kombinacije dugmadi Ctrl+Home, dolazite na prvi slog (+ znači da držite pritisnuto prvo dugme a drugo otkucate i potom otpustite i prvo dugme)
- ovaj alat ili kombinacija dugmadi Ctrl+←, locira pokazivač na prethodni slog;
broj 1 - pokazuje na kom ste slogu locirani u tabeli od ukupno 547  slogova; ako ukucate broj 123 pa odaberete Enter doćićete na taj slog;
- ovaj alat ili kombinacija dugmadi Ctrl+→, locira pokazivač na sledeći slog; ►▌- ovaj alat ili kombinacija dugmadi Ctrl+End, pokazivač će locirati na poslednji slog; + - ovaj alat ili kombinacija dugmadi Ctrl+N, se koristi kad u tabelu želite dodati sasvim novi slog;
- ovim alatom ili kombinaciom dugmadi Ctrl+Del, briše se odabrani slog;
  - alat označen disketom ili kombinacija dugmadi Ctrl+S, obavezno je upotijebiti kako bi se unijeti podaci zapamtili; Odabirom dugmeta Esc izlazi se iz forme i ujedno se pamte ranije unijeti podaci. Ako formu zatvorite na X podaci neće biti zapamćeni.
Uzastopnim pritiskanjem kombinacije dugmadi Ctrl+T daje mogućnost sortirnja detalja po raznim osnovama, ako takav izbor na formi postoji. 
- ako želite kontni plan listati na ekranu ili na štampaču koristite alat Lista ili kombinacija dugmadi Ctrl+L.

Na listi imate mogućnost svih gore navedenih alata, kao i dodatnie mogućnosti:
ako ste na polju sa strelicom dolje ▼padajući meni možete otvoriti klikom na tu strelicu ili odabirom kombinacije dugmadi Alt +  ↓. Sa Esc zatvarate padajući meni.
   - osvježavanja;
   - štampanja;
 - konvertovanja u druge formate i slanje internetom;
 - zumiranja i pretraživanja.

Na listi se vide početna stanja koja se programski formiraju pri uzimanju godišnje arhive.