NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba
 

 

Poslovi šifriranja:

 

   

 

Ako želite vidjeti značaj alata ispod naslovne linije kliknite ovdje.

 

Podaci za dobavljača su uobičajeni. Pri svakom otvaranju možete vidjeti osnovne podatke, koje ste unijeli pri prvom evidentiranju dobavljača, kao i ukupne finansijske efekte koji se trenutno ažuriraju prilikom knjiženja dokumenata vazanih za tog dobavljača. Ove računske podatke pri prvom evidentiranju dobavljača nije potrebno unositi. Alati na alatnoj traci imaju uobičajene funkcije.