NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba
 

 

Poslovi šifriranja:

 

   

Obrazac za popunu podataka o bankama preko kojih klijent obavlja finansijski promet.

1) Na alatnoj traci možete respektivno:
     a) pozicionirati se na prvi slog
     b) preći na slog prije trenutnog
     c) broj sloga na kome ste trenutno
     d) pokazuje ukupan broj slogova tabele
     e) prelazak na sledeći slog u odnosu na trenutni
     f) pozicioniranje na poslednji slog tabele
     g) dodavanje praznog sloga za unos novih podataka
     h) brisanje markiranog sloga
     i) memorisanje na disk unijetih podataka
     j) listanje podataka o bankama
2) Unos osnovnih podataka o banci
    
Iz naziva polja vidi se koje podatke za banku treba unijeti. Šifra banke i naziv su obavezni a ostali podaci su opcioni, mogu se unijeti (poželjno je) a i ne moraju, slog će biti memorisan ali će možda neki izvještaji biti nepotpuni, naprimjer; platna lista.
3) Početno stanje
    
Vrijednosti ovih polja treba unijeti pri prvom evidentiranju banke, inače se ona automatski ažuriraju u momentu zaključivanja odnosno otvaranja područja nove godine.