NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba
 

 

Poslovi šifriranja:

 

   

 

Ako želite vidjeti značaj alata ispod naslovne linije kliknite ovdje.

Sa artiklima se radi kao i sa svim drugim podacima.

Novina je što se koristeći dugme "Dodaj novu šifru" šifriranje robe može preuzimati sa interneta čime se obezbjeđuje lakša komunikacija između korisnika aplikacije. Naime, u ovom slučaju nije potrebno vršiti takozvano prešifriranje dokumenata već se dokument, i ako ga možda imate pred sobob, preuzima direktno, naravno ako Vam ga je klijent poslao, i dalje  se vrši njegova obrada u Vašoj bazi ppdatka.

Ovakav vid rada omogućava da se na jednom mjestu vodi količinska evidencija a na sasvim drugom mjestu finansijska bez gubljenja velikog vremena.