NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33 451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba

 

Poslovi proizvodnje:

 
 

    Ovdje se vide neki od mogućih poslova koji se mogu izvoditi kada se odabere opcija "Proizvodnja".                     Za detalje tih opcija odaberite željeno, iz menija "Poslovi proizvodnje".