NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828  ili 00381(0)33 451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba

 

Poslovi prodaje:

 
 

Opcija "Prodaja" nudi korisniku unos i održavanje raznih podtaka sa dokumentacije vezane za prodaju roba i usluga kupcima, kao i za štampanje istih, njihovo rasknjižavanje i razne izvještaje i preglede.

Ako ste zainteresovani za pojedine detalje na prikazanom meniju, odaberite neku od opcija iz "Poslovi prodaje:" - lijevo.