NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33 451-466
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381(0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba
 
     

DJELATNOSTI:

 • snimak postojećeg stanja
 • analiza postojećeg stanja
 • izrada projektnog zadatka
 • davanje idejnih rješenja
 • instalisanje hardvera i softvera
 • obuka korisnika
 • implementacija projekata
 • održavanje postojeih rješenja
 • predlaganje razvojnih rješenja korisnika
 • implementacija projekata
 • održavanje postojeih rješenja
 • predlaganje razvojnih rješenja

Upravo ste na web sajtu na koji će vas, ako u aplikaciji "OPIS", odaberete opciju "Pomoć". Ovaj sajt podržava istu logiku kretanja po modulima koju ima aplikacija, tako da Vi prolazeći ovim uputstvom zapravo stičete uvid kako je moguće kretati se kroz aplikaciju usput čitajući neka pojašnjenja.

Razlika između menija aplikacije "OPIS" i menija ovoga uputstva je samo u tome što ovaj meni ima još i pokazivač na početnu stranu, opcija: "Početna".