fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33 451-466 
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381 (0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba

Pokretanje aplikacije

Na desktopu Vašeg računara nalazi se prikazana sličica kojOpisu treba označiti i pritisnuti tipku  ili jednostavno dva puta kliknuti na istu. Aplikacija je time startovana. Niže navdeni izbornik pojaviće se ako je aplikacija instalirana kao višekorisnička, a ukoliko je aplikacija jednokorisnička, postoji samo jedna baza i ovaj panel se neće prikazivati, već će se odmah pojaviti meni Aplikacija "OPIS".

 
Izbor onovnih parametara aplikacije

Treba odabrati odgovarajući server na kome se nalaze podaci. Ako je aplikacija instalirana kao višekorisnička onda treba odabrati onu bazu klijenta čije podatke želite unositi.  Ukoliko je aplikacija jednokorisnička, postoji samo jedna baza i ovaj panel se neće prikazivati. Kad unesete tražene podatke odabrane sa padajuće liste i pritisnete dugme OK dobićete niže prikazani panel Aplikacija "OPIS":


Padajući meni Aplikacija sadrži:

  • Osnovne napomene o aplikaciji
  • Uputstvo o radu sa aplikaciom

Padajući meni Vlasnik sadrži: 

  • Osnovne podatke o vlasniku aplikacije
  • mogućnost slanja e-mala vlasniku aplikacijeGlavni meni aplikacije.

Značaj padajućeg menija Korisnik možete vidjeti izborom opcije Korisnik.

Značaj padajućeg menija Poslovi možete vidjeti izborom opcije Pokretanje poslova

Ako odaberete opciju Izlaz aplikacija završava sa radom.