fiksni: 00387(0)33 201-828 ili 00381(0)33 451-466 
mobilni: 00387(0)61 500-050 ili 00381 (0)64 388-0-440
e-mail:demiran@bih.net.ba
web:www.nit-opis.com.ba

Korisnik

Ako u padajućem meniju Korisnik Aplikacije "OPIS" odaberete opciju Podaci dobićete niže prikazani obrazac:Korisnik

Ovi podaci pojaviće se na dokumentima koje budete štampali i moraju se unijeti ovim redosledom pod navedenim brojevima.


Ako u padajućem meniju odaberete opciju Operateri dobićete formu za identifikaciju operatera, pa ukoliko je ovlašten operater može unijeti podatke i o drugim operaterima. Novo unijetim operaterima se saopštavaju korisničko ime i lozinka sa preporukom da navedene podatke mogu kad to žele izmujeniti i zadržati ih samo za sebe.

Izmjene podataka o sebi, operater može uraditi preko obrasca Promjena lozinke uz obavezno potvrđivanje izmijenjene lozinke, inače izmjene neće biti prihvaćene.